Menu Sluiten

Duurtijd Octrooi Aanvragen


Duurtijd octrooi aanvragen

Duurtijd Octrooi aanvragen.

U vraagt uw Europese octrooi direct aan bij het Europees octrooibureau (EOB).Het Europese octrooi volgt de algemene procedureU kunt uw aanvraag bij het Europees octrooibureau indienen in het Duits, Frans of Engels. Later kunnen andere talen nodig zijn voor de nationale registratie en de correspondentie met de nationale octrooicentra.

De aanvraag moet aan de vormvereisten voldoen. Dit zijn eisen aan bijvoorbeeld het papier en de kantlijnen. De vormvereisten zijn hetzelfde als bij een Nederlandse octrooiaanvraag.

Octrooiaanvragen zijn een belangrijk instrument voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Aanvragen, die ook wel octrooiaanvragen worden genoemd, kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden. Een octrooiaanvraag bestrijkt een breed scala aan uitvindingen die de vorm kunnen hebben van een product of een werkwijze, maar ook diverse octrooien met betrekking tot het ontwerp en de structuur van een product, enzovoort.

Wie om de verlening van een Europees octrooi verzoekt, duidt in het algemeen alle verdragsluitende staten aan. Wel kan, tot aan de verlening van het Europese octrooi, de aanwijzing van een land daarna op elk ogenblik worden ingetrokken en de geografische dekking van de uitwerking dus worden beperkt tot een of meer landen.

Info over duurtijd octrooi aanvragen

Het laatste nieuws over Duurtijd octrooi aanvragen

Duurtijd octrooi aanvragen.

Octrooiaanvragen kunnen ook methoden bevatten die mogelijk geen fysieke omzetting in een product vereisen.

Het Europees Octrooiverdrag (EOV), van kracht sinds 1978 en vervolgens gewijzigd in 2020 (EPPC 2020), is van toepassing op de meeste Europese landen en een aantal van de samenstellende landen. 31 landen hebben echter het EOV ondertekend, waaronder veel ontwikkelde landen, zoals Frankrijk, Italië, Griekenland, Spanje, Portugal, Zweden, Finland, Canada en de Verenigde Staten. Het is belangrijk op te merken dat de EPC alleen van toepassing is op aanvragen. Als de uitvinding eenmaal geoctrooieerd is, hoeft deze niet noodzakelijkerwijs door het Octrooibureau te worden goedgekeurd voordat ze kan worden verkocht of gebruikt.Wat is een Europees octrooi?Wenst u bescherming in een aantal Europese landen, dan kan het voordeliger zijn om een Europees octrooi aan te vragen. Met één aanvraag en één procedure kunt u zo een octrooi bekomen dat geldig is in meerdere landen van de momenteel 38 lidstaten van het Europese Octrooiverdrag.Het Europese Octrooiverdrag werd in 2000 herzien. U moet dan ook nagaan welke versie van toepassing is, op basis van de datum waarop de octrooiaanvraag werd ingediend en het octrooi werd verleend, en afhankelijk van de toepassing in de tijd van de desbetreffende wettelijke bepaling. De procedure tot verlening van een Europees octrooi is wel ingewikkelder en duurt langer dan de Belgische procedure, wegens een verplicht onderzoek naar de octrooieerbaarheidsvoorwaarden. Anderzijds heeft die procedure als voordeel dat het octrooi meer garanties biedt voor de geldigheid.

Meer info over duurtijd octrooi aanvragen nu op octrovia.be.

Tags

Duurtijd Octrooi Aanvragen |